Lade 15

Onderwerpen voor bezinning

 « Hedendaagse kunstsaus »     of     « Om't even wat »

                                

 

 Indien je zulke "werken" aan je buurman toont zal hij misschien wel even glimlachen doch zal hij zich vragen stellen over ...je gezondheid

Indien je naam gekend is zal je ze kunnen verkopen

Indien je bekendheid verwerft bij verzamelaars van hedendaagse kunst  zijn ze reeds meer waard

Indien je gecoteerd wordt zal men er veel geld voor over hebben

Op de website van Artprice kan me de AMI (Art Market Index) waarderingscijfers van vele kunstenaars volgen

Maar, indien je temeer reeds dood bent, dan zal men er voor vechten.

Een handtekening van Marcel Broodthaers op een plaatje klom ...

tot een slordige 100.000 € ( 4 millioen BF) op een veiling !!!!!

 

NIEUW !

Een uniek observatorium over de veilingen in 2900 veilingshuizen in 40 landen

http://web.artprice.com/fs/search.aspx
 

 

" Hedendaagse kunst

mijn reddingsboei na 65 jaren  waterafvoer ! "

 

"Bevruchting"

 MEGAMAKRO

in de voortplatingstechniek van de autoindustrie

 

Compositie 451

Uit de vuilnis reddingsdienst

 

Auto-creatie

zonder enige artistieke pretentie

=  paneel waarop gekleurde hazelnoten droogden

 

Uit de recyclagemand geredde  "Hedendaagse kunst "

 

En kan  deze natuurlijke schilophoping geen mooi kunstwerk genoemd worden ? 

 

 Vroegere smaken

 

" Minimalisme"  in   MAXIMALE omkadering

Een goed gemiddelde ?

en

Wat denkt U hiervan ?

Kunst ?

 

Reddingscompositie !

Wat kun je er nog  mee aanvangen ?

 

 

" Ordening uit de chaos "

Niet erg moeilijk om "hedendaagse kunst" te produceren

Hedendaagse kunstschilder

 

 

«  De kenners »

 zij die "het kaf van het koren kunnen scheiden"


                                                           " Kunst is een serieus iets , niet om 't even wat ..."

                                                                                    " Betrouw mij maar, ik bezit de gave van onderscheid  !"

 

Hoeveel "kunstenaars" kunnen met hun kunst voldoende hun brood verdienen ?

Henri Perruchot, internatinaal gekend frans expert schreef destijds : 

"De droom van vele verzamelaars :

Iets kopen voor 40 stuivers en het later voor 40.000 FF verkopen.

Dat noemt men dan "Kunstliefhebber zijn" .

 

 

 

" BOOM "

    in  " Marcel Duchamp "visie

in ieders bereik

 

Hoe wil ik er uitzien?

" Bon Chic Bon Genre " ?

 

 

« Kunstwerk van een ambachtsman »

Mooi voorbeeld van een destijds voor praktische noden ontworpen tuig.

Wanneer je uit een ander oogpunt bekijkt ontdek je een gestyleerde menselijke ingetogen gestalte.

 

 

 Zou men zich zulks niet als monumentale sculptuur in de natuur kunnen verbeelden ?

Spijtig dat de ontwerper niet meer van zulke visie kan genieten !

 

« Zonnebloem »

 stelt zich een existentiele vraag:

" Ben ik slechts knutsel-kunst ? "

Cricou vond de kunst om mij uit een verniskorst, enkele verroeste nagels en twee wegwerpdraden te voorschijn te toveren.

Hij gaf mij de mogelijkheid de beweging van die grote bloem na te bootsen

en de fierheid om een vermaarde professor te mogen verbeelden.

Temeer zijn de kinderen blij mij aan gang te mogen  zetten

en groteren ... vinden mij aantrekkelijk !

Zou ik dan niet toch niet wat kunsttrekjes inhouden ?

 

 

                                "  Futuristische stad in verval "

                      

Pyramides staan er al duizenden jaren, onze katedralen trotseren eeuwen, vele patricierswoningen worden nog bewoond,

maar nu breken wij reeds torengebouwen af die het slechts 40 jaar deden !

Wij raken in een windhoos van consumptie en kunnen dan ook nu reeds steden uitdenken die in een staat van verval zijn.

 

 

Architectonische overblijfselen  

 

"de New-Yorkaise"

Zou je in zulk stratenraster graag wonen ?

 

 

Uit een glas

smaakt het toch lekkerder

als is het van de concurrentie

 

« Fusie/diversificatie »

En waarom zou "Bosch" "Perrier" niet kunnen opslorpen ?

Diversificatie maakt nu immers deel uit van de fusies.

 

 

" Eendracht maakt ... 1 liter"

Eerst een vlaams/waalse verstandhouding alvorens de wereld te veroveren.

 

" Net als dit kopje valt Belgie moeilijk te splitsen "

en wat met Brussel ?

Al kan men de regionale kleuren in de gele zone delen,

toch blijft de rode brusselse rand een groot probleem

 

"Omgrenzer"

Actief in het (belgisch) netelige dossier van BRUSSEL/HAL/VILVOORDE

 

13 juni 2010  Federale verkiezingen   

dan maar wachten,

 wachten, wachten, wachten  .....

 

220 dagen later streven wij steeds geduldig

...naar de toekomst toe

13 juni 2011

Fritviering op de eerste verjaardag zonder nieuwe regering

die zich in deze puntzak verbergt

 

De kelk vloeit over !

Na 380 dagen ijverig  naar een oplossing zoeken,

 zegt  NVA  gevolgd door CD&V "NEEN"

aan de zorgvuldig gewikt en gewogen nota van een eerste regeringsvormer Elio Di Rupo

 

 11 juli 2011

Bart de Wever Body Builder

 

 

HANDEL

Juridische vraag

CRISTALINE (monopole)

     

 

    Heeft men het recht om het emblematisch figuurtje van  " SPA monopole " te parodieren ?

( Een prettige belevenis met opbrengst voor twee advokatenteams !)

 

"mirakuleuse bron"

Dertig soorten water uit eenzelfde bron !

De dertig verschillend spattende halzen geven de chemische bestandelen aan.

Dit  "economisch mirakel " is uitsluitend voorbehouden aan ons westers consumptievermogen .

Wij kunnen hypergekontroleerd water in overvloed en zonder enige moeite aan de kraan aftappen, maar wij worden aangespoord om plastikflessen te versleuren die wij honderden maal duurder betalen en dan nog hoeven te recycleren !!!!

Wat zouden vrouwen die dagelijks kilometers te voet moeten afleggen met een bidon op het hoofd ,

of zij die aan watersnood lijden en sterven, hiervan denken ?

Een reactie komende uit Canada

" Très intéressant cette sorte d’arbres que l'on reconnaît à ses fruits : des bouteilles d’eau du commerce !

Très évocateur de notre monde compulsif sur l’achat et l’accumulation !

Notre liberté aujourd’hui semble dépendre de notre pouvoir d’achat et notre joie de vivre est désormais associée à la joie de consommer !

Heureusement qu’il y a des visionnaires comme toi  qui ont le sens de la mesure et surtout de la vérité !

            Tu mets beaucoup de ton inspiration créatrice dans tes œuvres et celles-ci deviennent très parlantes même pour     quelqu’un  comme moi qui ne connaît aucun mot flamand. C’est dire que l’art, tes œuvres du Smiling art sont toutes universelles et ont cette capacité d’être comprises par un grand nombre de personnes pour autant qu’elles soient sur le chemin de ces personnes

Merci cher Christian de faire jaillir de cette arbre bleu  une certaine conscience comme quoi nous n'allons pas toujours joyeux sur le bon chemin de la sérénité... et tout cela dit avec le sourire et l’humour !

Vive votre "smiling art"  qui grâce à vos expositions fera sourire encore plus de monde !

Je vous salue avec respect,

Très sincèrement, Suzanne Lemire  "

 

Recycling van wegwerp

 

Deelname aan de manifestaties van februari 2019 !

 

Een nieuw soort explosie

 

 

«  Afdeling "drugisterij" »

Roken veroorzaakt dodelijke longkanker.

Roken is dodelijk.

Rokers sterven jonger

 

"Dodelijke verslaving"

 

 

 

"Rokerskerkhof"

       Gratis verblijf, omdat hun geld in rook verdween .                       Er is nog plaats vrij en wij voorzien uitbreiding...           

en ... in 2008

een echt succès !

Inschrijvingen op wachtlijst

 

 

« Consortium van helderzienden »

Sommige mensen bezitten wonderlijke gaven;
Allen samen kunnen ze het nog beter !

Gratis consultatie voor de bezoekers van deze website.

 

 Bijgeloof

Zwarte kat ... OPGEPAST !

 

Ordelijke zwartkijker

 

 

Philosophaal cristal

 

Hemelse vreugde

"Samen ...

... in dezelfde richting kijken "

 

" Kop of letter "

Herkent u mij ?   Mijn "letter" werd "kop"

Waarom een stuk vaatwerk wegsmijten als het ons nog kan aanspreken ?

 

" Overbodige boosheid"

                          Weer stukken !!!

                                                                                                                                       het spijt mij...

 

Waarom kwaad worden als het om een ongelukje gaat ?

 

Het paar

" Verschillend maar toch samen"

 

 

 

Hevig debat

waar allen , zonder gehoor, tegelijk praten

 

 

"Interne spanningen"

 

"Echtscheiding"

Gezinsbreuk, dikwijls zo schadelijk voor de kinderen,

waar een van de partners het soms heel moeilijk heeft om van te bekomen.

 

"Kwestie van verzekering"

 

(franstalig woordenspel)

 

Nieuwe behoeften scheppen !

" Electrische oorveger"

Laatste nieuwigheid van bij

 N.V. ELECTRONOODZAKEN

 

Nieuw en .... heel praktisch !

 Elk op z'n beurt ...

... voor een wekelijkse afwas

 

 

"Self control"

NIEUWE  TECHNOLOGIEN

 

Electrische borden-snijder  

 

 

Tegel-toaster

 

 

 

" Lock down"

Covid 19

 

 

"Goldocrac"

Dagelijks kan men in Brussel honderden zulke scharnieren verzamelen van afgedankte hedendaagse meubelen die op de stoep achtergelaten worden voor wie wat persplanken wil.

Goldocrac heeft  slechts vier sharnieren van zulke anonyme dood kunnen redden  ! 

 

"Tijd genoeg"

 

Groene radio

Gedaan met dure electriciteit of met polluerende batterijen, sluit aan op gratis groene energie.

 

 

 

«  Wikken en wegen »

Men vermoed wel hoe moeilijk het is om een beste ploeg op te stellen

Roberto Martinez gaf mij toestemming om zijn werkwijze te onthullen

 

 

 

 Welk sport is dit ?

 

 

Meetkundig vraagje van

René Magritte aan Marcel Broodthaers

 ²mosselen of mosselen ² ?

 (  4c  ou  ? )

 

 

"Elk uit zijn oogpunt"  

  

"Onder ons gezegd, mensen zijn toch wel rare wezens   ..."

 

«  Objectief / subjectief  » 

   

Objectief of subjectief  ?

 

 

 

" Zijn voorkomen behouden "

 

 

« Hun (in)zicht(en) op de wereld »

 

         

     

 

 

 

"Aan de wereld bouwen"

     

« l’Eurobinet »

de Eurokraan

Ontworpen in januari 2002 bij de ingang van de €

" Het verleden is reeds geschiedenis , wij bouwen aan de toekomst "

 

         

De bouw van een betere wereld omvat ook  verdeling van zijn rijkdommen.

Echt spijtig dat geen enkele van onze grote bankinstellingen in 2002 een beetje geld opzij had gezet om dit werk, dat naar de meestbiedende  zou gaan, aan te kopen om aan de bouw van een dorp voor weeskinderen in Togo mee te werken !

Onze bankinstellingen zijn er zo slecht aan toe dat ze zelf een  beroep op U doen .  Lieve hemel, help ze toch  !

Ikzelf overweeg ze op te nemen in de lijst van  mijn  begunstigden welke U in mijn rubriek "Verkoop" kan vinden.

 

 

« Avis cupidus » 

      

Aan wat besteden wij ons geld ?

Donald tooit zich met zijn spaargeld

          

Donald had zijn spaarpot zo goed verborgen, dat wanneer hij hem in 2010 terug vond

... zijn inhoud geen waarde meer had!

 

"Schandalig rijk worden"

Een echte vergiftiging voor degene die zulke jackpot zou winnen.

Vaarwel aan goedkoop gelukkig zijn.  Nieuwe kommernissen met de vleet ....

( =  schandalig geluk spiegelen )

 

 

Bezinning van de Dalaï Lama

 

Verrassend  bij sommige mensen :

    Ze verliezen hun gezondhied om geld op te stapelen.

    Vervolgens geven zij dit geld uit om hun gezondheid terug te vinden.

En door steeds aan de toekomst te denken

    vergeten zij het heden,

    zodat zij uiteindelijk noch leven in het heden, noch in de toekomst.

 

    Ze leven alsof ze nooit zullen sterven,

    en sterven alsof ze nooit geleefd hebben.

 

 

 

Een vuile zaak

" Verdorie, in wat voor soep ben ik nu beland."

" Klaag niet, ik drenk in een vuile zaak !"

 

" Wie ben ik ? "

 

Kadhafi

Uiterst machtsmisbruik

 

OGM devlopm nt

 

« De Vredeskip »

Sinds lang... overleden ...maar de hoop blijft op groen staan.

Je moet er steeds naar streven waar je ook leeft.

 

 

 « Dagschotel : Carpe diem »

Een ruitje viel stuk. Een karper sprong eruit en plaatste zich op een schotel.

Zien wij in onze dagen uitsluitend vervelende routine

of kunnen wij er ondanks zijn doorzichtigheid een of ander karpertje in ontdekken ?

 

YsigeBig bang  

 

" Batterijen van interplanetaire raketten  "

Verbeelding " à la Jules Verne of à la Kuifje" voor intensieve exploratie van het heelal. 

Onze "Melkweg" zou zowat 100 miljard zonnestelsel bevatten !!!

 Indien we elke planeet willen bezoeken om er leven op te ontdekken moet de lacering van raketten dan ook wat opgedreven worden.

Vroeg of laat zou men hiervoor tot intensieve lanceringen van raketten aan de lopende band moeten overgaan.

Ontdekkingsreizen naar een 100 miljard andere galaxiën kunnen nog even wachten.

Volgens informatie op de "Expo Einstein  een Andere kijk" , zouden er in het heelal meer sterren zijn dan zandkorrels in de Sahara !!!

 Melkweg  "Milky Way"

Klik op de prent en gebruik de teleskoop

Siderale activiteit

Geen plek om er, met of zonder melk, een kop koffie te drinken

 

Exoplaneet

 https://fr.wikipedia.org/wiki/Exoplan%C3%A8te

  Drie fragmenten van foto's genomen door de Hubble-ruimtetelescoop

van een "exoplaneet" die rond ster N° 117.365.186.451 van de Andromeed galaxie draait.

Men ontdekte er resten van eerder (?) leven

Onder meer een stam van een soort baobab boom, een wervel van een dinosaurus en blijkbaar een soort huizen

Deze planeet werd blijkbaar door een storm van meteorieten bekogeld

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                                                                                   
 
  
                                                                                                                                                            "Whirlpool Galaxy"   
                                                                                                                                                                                                      (  foto uit Wikipedia )

 

Onze zon is een van de honderdduizend miljarden sterren die deel uitmaken van de "Melkweg"

Op zijn beurt is de "Melkweg" een van de honderdduizend miljarden galaxiën van het " Heelal "

https://fr.wikipedia.org/wiki/Galaxie

Met een super-zoomer heet Cricou een uiterst klein deeltje van de "Whirlpool galaxy" kunnen snappen in dit tamemijk poëtisch tafereel ...

...en heeft hij er deze maan ontdekt.

Ze blijkt bewoond te zijn door erg geëvolueerde wezens !!!!

Cricou heeft dit beeld naar Mike Pence, huidig vice president van Amerika en aanhanger van het "creationisme", gezonden

  https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9ationnisme_Jeune-Terre

 met de vraag :  Op welke van de zeven dagen heeft God deze planeet geschapen ?

 

Zal hij mij antwoorden ?

 

Schrikwekkende galaxie

 

 

« Ik ben het beu ! »

 

Na jaren stilzwijgend aanhoren van alle gezeur werd de last hem te zwaar en stond hij op ontploffen.

 

« " Y’en a marre, j’m casse ! "

 

 

"Verwijten"

Twee gezegden maken een gesprek.

 

« Wat baten kaars en bril als je niet zien wil » 

« Er is geen ergere dove dan degene die niet horen wil »

 

 

« Voorzichtige pijl »

Even nadenken alvorens te schieten.

 

« Gelukkig zijn »

              

Wat heb ik nog meer nodig om gelukkig te zijn

Wees tevreden met wat je hebt.

 

" Elk leven is een symfonie

 Ik kies zelf mijn sleutels"

 

 "Hoe voelt mijn hart ?"

Durven wij ons in een spiegel bekijken ?

 

"De wolf en het schaap"

Fabel van Jean de la Fontaine

 

Stijlvol zangkoor

En zeggen dat ze eerst in een afvalzak terecht kwamen  !

Elk voorwerp en ieder mens  heeft een waarde ... die herkent hoeft te worden .

 

"Uit een goede bodem verrijzen"

 

 

 

Asymptotische vooruitgang

GSM   on-ont-beer-lijk

van kindsbeen af

 

(  Antenne Xi Jinping )

 

 

 

Sprekend uurwerk 

 

Nieuwe kraantechnologie

Nieuwe behoeften

 

" Leeghoofd "

Als gevolg van "overdrijving"

 

 

Hedendaagse lektuur

 

EXPORT draaimolen

 

BIO electrische draden

Scheikunde kent geen grenzen

 

 " Juweeltjes "

Deze pralienendoos ontsnapte aan de vuilniszak om  allerlei prutsjes  ten toon te mogen stellen.

Wat houden wij niet allemaal bij om ..... er nooit naar te kijken ?

 

 

Overleden azalea

op weg naar eeuwigheid

toekomstige reis voor elkeen

 

 

Nee  NEE ....

... denk aan de buren

 

 

Bio-bestekken-teelt

Verkopen maar ...

 

 

 

 Genetisch gemodifieerde paddestoel

 

Nog een climatische storing !

Nog iets onverwachts !

 

 

S.O.S.

Opwarming !!!!

 

 

Overblijfsel van een Gletsjer

 

 

 

" Bio-ethic E delivery"

 

Een  Schat  zonder waarde ...

 Misschien nog een sentimentele, nostalgische waarde ....

Een herinnering aan het verleden ....

Inflatie maakt immers deel uit van ons bestaan

 

 

 

Verleden Tijd !

 

 

Wie herinnert zich nog zulke deurkrukken uit onze XXste eeuw ?

Zijn ze totaal verdwenen ?

Deze  " deurkrukken compositie "

 Een glimp naar de ambachtslui van destijds

 

Vragen :  

     Herinnert U zich enkele hiervan ?

          Uit welke materialen werden ze vervaardigd ?

         Herkent U sommige koppels ?

         Wie hoort hier niet bij ?

                   

 

Tiket-blik op ons transports

 

16.00 uur . Stipte tijd

 

" Verrijzenis op het einde der tijden "

Eerst de fossielen van millioenen jaren

dan de voorhistorische dieren

 

 

" Drie Koningen 2021" 

Gaspard is Covid-ziek

 

 

VOLGENDE LADE